Työmaaperehdytys on tärkeä osa rakentamisen työturvallisuutta. Yhteisellä rakennustyömaalla perehdytyksen tarkoituksena on tutustuttaa uusi työntekijä työmaan käytäntöihin ja sen erityispiirteisiin. Työsuojelulainsäädäntö (Työturvallisuuslaki, Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta) velvoittaa työnantajaa järjestämään työhön perehdyttämisen.

Sähköinen perehdytys on yleistymässä rakennusalan yhteisenä käytäntönä. Rakennusteollisuus RT:n ePerehdytys nopeuttaa työmaakohtaista perehdytystä poistamalla yleisen työturvallisuusosan. Yleinen työturvallisuusperehdytys ei kuitenkaan poista tarvetta työmaakohtaiselle perehdytykselle, koska jokainen työmaa on erilainen.

Työmaaperehdytys noudattaa usein samaa kaavaa. Työmaahan perehdyttämisessä yleensä tarkistetaan pätevyydet, käydään läpi perehdytysaineisto ja työmaakohtaiset turvallisuusasiat sekä erityispiirteet, tehdään työmaakierros, annetaan perehdytettäville mahdolliset aineistot ja täytetään perehdytyslomake.

Sähköinen perehdytyslomake helpottaa työnjohdon työtä. Sen voi täyttää mobiililaitteella ja lomakkeet ovat muokattavissa yrityksen ja työmaan tarpeiden mukaan. Lomake toimii muistilistan tapaan – perehdyttäjä merkitsee asiat läpikäydyiksi. Tehdyt perehdytykset tallentuvat yhteen paikkaan, josta ne on kätevä tarkistaa ja tarvittaessa tulostaa.

Ryhmäperehdytys työmaalla useamman työntekijän perehdytykseen

Miten toimia kun uusia työntekijöitä aloittaa samanaikaisesti useampi? Esimerkiksi aliurakoitsijoiden työntekijät tulevat työmaalle usein samaan aikaan. Yksittäisen perehdytyslomakkeen täyttöön voi kulua turhaan aikaa, jos samat asiat käydään läpi jokaisen kanssa.

Sähköinen ryhmäperehdytyslomake helpottaa usean työntekijän työmaaperehdytystä. Kaikki perehdytykseen osallistuneet allekirjoittavat lomakkeen mobiililaitteen kosketusnäytöllä. Lomakkeen liitteeksi voi ottaa kuvia esimerkiksi perehdytettyjen pätevyyskorteista. Kun sähköisen työmaaperehdytyksen yhdistää kulunvalvontajärjestelmään, löytyvät mm. työntekijöiden tiedot, tehdyt perehdytykset ja läsnäolot samasta järjestelmästä.

Jos käytössänne on paperiset perehdytyslomakkeet, joista halutaan eroon, ota yhteyttä.

Share This