fbpx

Työmaaperehdytys on tärkeä osa rakentamisen työturvallisuutta. Yhteisellä rakennustyömaalla perehdytyksen tarkoituksena on tutustuttaa uusi työntekijä työmaan käytäntöihin ja sen erityispiirteisiin. Työsuojelulainsäädäntö (Työturvallisuuslaki, Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta) velvoittaa työnantajaa järjestämään työhön perehdyttämisen.

Sähköinen perehdytys on yleistymässä rakennusalan yhteisenä käytäntönä. Rakennusteollisuus RT:n ePerehdytys nopeuttaa työmaakohtaista perehdytystä poistamalla monella työmaalla toistuvan yleisen työturvallisuusasioiden perehdyttämisen. Yleinen työturvallisuusperehdytys ei kuitenkaan poista tarvetta työmaakohtaiselle perehdytykselle, koska jokainen työmaa on erilainen.

Työmaakohtainen perehdytys tallessa yhdessä järjestelmässä

Työmaaperehdytys noudattaa yleensä samaa kaavaa. Työmaahan perehdyttämisessä käydään läpi perehdytysaineisto, työmaakohtaiset turvallisuusasiat sekä erityispiirteet, tehdään työmaakierros, tarkistetaan työntekijöiden pätevyydet, annetaan perehdytettäville mahdolliset aineistot ja täytetään perehdytyslomake.

Sähköinen perehdytyslomake helpottaa työnjohdon työtä. Sen voi täyttää mobiililaitteella ja lomakkeet ovat muokattavissa yrityksen ja työmaan tarpeiden mukaan. Lomake toimii muistilistan ja perinteisen paperin tapaan – perehdyttäjä merkitsee asiat läpikäydyiksi. Tehdyt perehdytykset tallentuvat yhteen paikkaan, josta ne on kätevä tarkistaa ja tarvittaessa tulostaa.

Ryhmäperehdytyslomake useamman työntekijän työmaaperehdytykseen

Miten toimia kun uusia työntekijöitä aloittaa samanaikaisesti useampi? Esimerkiksi aliurakoitsijoiden työntekijät tulevat työmaalle usein samaan aikaan. Yksittäisen perehdytyslomakkeen täyttöön voi kulua turhaan aikaa, jos samat asiat käydään läpi jokaisen kanssa.

Sähköinen ryhmäperehdytyslomake helpottaa usean työntekijän työmaaperehdytystä. Kaikki perehdytykseen osallistuneet allekirjoittavat lomakkeen mobiililaitteen kosketusnäytöllä. Lomakkeen liitteeksi voi ottaa kuvia esimerkiksi perehdytettyjen pätevyyskorteista. Kun sähköisen työmaaperehdytyksen yhdistää kulunvalvontajärjestelmään, löytyvät työntekijöiden tiedot, pätevyydet, tehdyt perehdytykset ja läsnäolot samasta järjestelmästä.

Jos käytössänne on paperiset perehdytyslomakkeet, joista halutaan eroon, ota yhteyttä.

Haluatko kysyä lisätietoa Nopsa-järjestelmästä? Vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Petri Kiianlinna

Petri Kiianlinna

Toimitusjohtaja

sposti: petri.kiianlinna@loginets.com
puhelin: +358 50 552 7533

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This