fbpx

Laitehuollon toiminnanohjausjärjestelmää valitessa voi erilaisten ratkaisujen kirjo tuottaa päänvaivaa. Tarjontaa ja erilaisia ohjelmistoja on paljon. Kun hankinta etenee ja nykytila on määritelty, tulisi kartoittaa potentiaalisia vaihtoehtoja. Miten löytää omia tarpeita vastaava järjestelmä? Millaisia ominaisuuksia huollon toiminnanohjausjärjestelmä voisi sisältää?

Laitehuollon toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet

Alla olevaan taulukkoon on listattu laitehuollon toiminnanohjausjärjestelmien yleisimpiä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia kannattaa vertailla, kun laitehuollon toiminnanohjausjärjestelmän valinta on ajankohtaista.

Ominaisuus Kuvaus
Asiakas- ja käyttäjärekisteri Rekisteri asiakkaiden ja käyttäjien tiedoista. Sisältää mm. kontakti- ja osoitetiedot sekä laskutukseen tarvittavia tietoja.
Työpyyntöjen hallinta Työpyyntöjen luonti, lähetys ja hallinta.
Mobiilikuittaukset Työpyyntöjen ja huoltotöiden varaus ja kuittaukset mobiililaitteella. Materiaalien ja tarvikkeiden kirjaus. Määräaikaishuoltojen kuittaukset.
Resurssihallinta ja karttanäkymät Kalenteritoiminnot ja resurssipooli töiden tarkasteluun ja aikataulutukseen. Karttanäkymät lähimmän huoltomiehen löytämiseen ja ajojen seuraamiseen.
Extranet / Asiakasnäkymät Extranet yhteistyökumppaneille: Reaaliaikaisesti pääsy seuraamaan omien huoltotöiden tilannetta ja työpyyntöjen jättö huoltoyhtiölle.
Laiterekisteri Yhteinen laitetietokanta tiedon taltiointiin. Ajantasainen historiatieto kaikkien saatavilla.
Sopimusten hallinta Laitteisiin liittyvien sopimusten hallinta.
Huollon tarkistuslistat Tarkistuslistat huoltotyön tueksi. Helpottaa systemaattista määräaikaishuollon suorittamista.  Huollot tehdään ja dokumentoidaan saman kaavan mukaan.
Varaosanimikkeistö ja hintalistat Nimikerekisteri kentällä käytettävistä varaosista ja tarvikkeista. Tarvikkeiden ja varaosien lisääminen työn suorituksen yhteydessä töille.
Varastohallinta Myyntinimikerekisteri varastoittain (päävarasto, huoltoautot). Saldotietojen hallinta ja tarkastelu sekä tarvikekirjauksiin perustuen päivittyvät varastosaldot.
Työajanseuranta Tarkka tuntikontrolli laskutuksen ja palkanmaksun tueksi.
Ajoneuvoseuranta Huoltoajoneuvoilla tehtyjen ajojen seuranta. Automaattinen kilometrien laskenta.
Laskutus ja reskontra Laskutus tehtyjen huoltotöiden perusteella. Laskujen luonti, lähetys ja myyntireskontra.
Integraatio Tiedon siirto ja välitys yrityksen muihin järjestelmiin.

 

Erilaisten vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet

Erilaisia järjestelmiä kartoittaessa on hyvä palata yrityksen nykytilaan ja miettiä mitkä haasteet halutaan akuutisti ratkaista. Järjestelmässä tulee olla vähintään näiden haasteiden ratkaisemiseen tarvittavat ominaisuudet. Yrityksen kasvua varten järjestelmän laajennuksessa ja liitettävyydessä on hyvä olla liikkumavaraa sekä optioita. On myös hyvä pohtia mitä järjestelmiä yrityksellä on jo käytössä ja minkä verran niissä on päällekkäisyyksiä. Voidaanko uuden käyttöönoton myötä luopua jostain toisesta järjestelmästä? Millä tavalla yrityksen työprosessit muuttuvat?

Hyviä ja huonoja puolia kannattaa puntaroida. Esimerkiksi, vähän toiminnallisuuksia sisältävä ohjelmisto voi olla edullinen ja nopea käyttöönottaa, mutta toiminnot ovat tällöin rajalliset. Yksinkertainen tikettijärjestelmä voi sopia huoltotöiden vastaanottoon, mutta se ei skaalaudu.

Isompi ohjelmisto sisältää usein paljon ominaisuuksia, joita voi ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Mitä enemmän toiminnallisuuksia on käytössä, sitä korkeampi digitalisaatio aste yrityksessä on. Isompi ohjelmisto on myös kokonaisvaltaisempi ratkaisu, jolloin yrityksessä on käytössä vain yksi käyttöliittymä useamman sijaan.

Ominaisuuksista tarkempaan vaatimusmäärittelyyn

Kun tiedetään pääpiirteittäin minkälainen järjestelmä sopii omaan liiketoimintaan parhaiten, on helpompaa tehdä tarkemmat vaatimusmäärittelyt ja laatia budjetti. Hankinnan budjetoinnissa on hyvä pitää mielessä myös se, että luovuttiinko jostain toisesta järjestelmästä. Tällöin uuden järjestelmän ominaisuus voikin tulla vanhaa järjestelmää halvemmaksi varsinkin, kun ei tarvitse tehdä integraatiota niiden välille. Takaisinmaksuaikaa määritellessä on pohdittava, kuinka paljon yrityksen toiminta tehostuu uuden järjestelmän käyttöönoton myötä.

Vinkkimme huollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan voi lukea täältä. Jotta järjestelmän käyttöönotto sujuu ongelmitta, kannattaa lukea käyttöönotosta vinkkejä täällä.

Haluatko lisätietoja?

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This