fbpx

Olenko pääurakoitsijana vastuussa siitä, että aliurakoitsijat hoitavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset heidän omien aliurakoiden osalta? Olenko velvollinen tarkistamaan, että ohjelmistoyritykset, joiden palveluita käytän työmaalla, täyttävät tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset?

Et ole ainoa, joka on pähkäillyt näiden ja vastaavien kysymysten kanssa. Tilaajavastuulaki voi tuntua monimutkaiselta ja sen soveltaminen rakennustyömaiden muuttuviin ja mutkikkaisiin kuvioihin ei ole aina itsestään selvää.

 

Tilaajan velvoitteet pähkinäkuoressa

Tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajaa varmistamaan, että sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvoitteet (mm. verojen maksu, vakuutukset yms). Tarkistukset tulee tehdä aina ennen sopimuksen tekoa. Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintavirasto. Rakennusalalla AVIn voi määrätä korotetun laiminlyöntimaksun, mikäli tilaaja ei ole tehnyt selvityksiä lainkaan tai niissä on puutteita. Korotetun laiminlyöntimaksun suuruus on 16 000- 50 000€.

Tilaaja on velvollinen selvittämään:

  • Kuuluuko sopimuskumppani ennakkoperintä- ja työnantaja- ja arvolisävelvollisten rekisteriin.
  • Onko sopimuskumppanilla puhdas tausta myös veromaksujen suhteen
  • Maksaako sopimuskumppani eläkevakuutuksia sekä muita työehtosopimukseen sovellettavia työehtoja

Löydät tästä blogi kirjoituksesta listan asiakirjoista, jota sopimuskumppanilta tulee pyytää yllä olevien kohtien todentamiseksi. Vaihtoehtoisesti voit myös hyödyntää esim. Vastuu Groupin luotettava kumppani palvelua, joka hakee tilaajavastuulain vaatimat tiedot yrityksesi puolesta ja koostaa niistä Luotettava Kumppani -raportin.

 

Tuleeko työn tilaajan aina tarkistaa, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteet?

Ei. Mikäli jokin alla olveista ehdoista täyttyy, sinun ei tarvitse vaatia sopimuskumppaniltasi tilaajavastuulain mukaisia todistuksia:

  • Tilaajavastuulain 5 § 4 monumentin mukaan tilaajan ei tarvitse pyytää selvityksiä sopimuskumppanilta, mikäli tilaajalla on perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa. Luottamus voi perustua siihen, että sopimuspuoli on valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki, osakeyhtiölaissa (624/2006) tarkoitettu julkinen yhtiö, valtion liikelaitos tai sen kokonaan omistama yhtiö taikka vastaava ulkomainen yhteisö tai yritys. Luottamus voi myös perustua 5 § 4 monumentin mukaan esimerkiksi yhtiön kokoon, jos sillä perusteella sopimuskumppanin julkinen luotettavuus voidaan rinnastaa edellä mainittuihin yhtymiin. Yrityksen kokoa voi esimerkiksi arvioida osakepääoman tai henkilöstömäärän mukaan.
  • Sopimuksen arvo on ilman arvonlisäveroa alle 9 000€.
  • Työ kestää vähemmän kuin 10 päivää.
  • Sopimus kumppanin kanssa perustuu johonkin muuhun, kun vuokrattujen työntekijöiden tai alihankinasopimukseen perustuvan työvoiman käyttöön.

Onko päätoteuttaja pitkissä aliurakka ketjussa vastuussa tilaajavastuulain tarkistamisesta sellaisten yritysten osalta, joiden työntekijät tulevat yhteiselle työmaalle, mutta joiden kanssa päätoteuttajalla ei ole suoraa sopimussuhdetta?

Ei. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat tilaavan yrityksen vastuulla.

Esimerkiksi, työmaalla on päätoteuttaja A, joka tekee sopimuksen tietystä urakasta aliurakoitsijan B kanssa ja tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat). Aliurakoitsija B ostaa osan urakasta aliurakoitsijalta C ja tarkistaa tilaajavastuu asiakirjat. Pääurakoitsija A ei tässä tapauksessa ole vastuussa tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen tarkistamisesta aliurakoitsijalta C, vaikka yrityksen C työntekijät tulevat yhteiselle työmaalle.

Useissa rakennusyrityksissä pääurakoitsija kuitenkin haluaa valvoa yrityksiä, jotka tekevät ketjussa alihankintaa tai vuokratyötä työmaalla työmaan turvallisuuden ja reilun kilpailun nimessä.

Tilaajavastuu yhteisellä työmaalla

Miten tarkistan tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat kevytyrittäjältä, jolla ei ole y-tunnusta?

Useimmiten kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, eikä sitä ei ole rekisteröity ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, työnantajarekisteriin tai kaupparekisteriin- kaikki nämä ovat tarkastuksia, josta tilaajan tulisi pyytää selvityksiä sopimuskumppanilta.

Tällöin tilaaja voi pyytää vapaamuotoisen selvityksen siitä, että sopimuskumppania ei ole merkitty Verohallinnon rekistereihin eikä kaupparekisteriin. Jos kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta, ei sitä merkitä julkiseen verovelkarekisteriin, josta tilaaja voisi tarkistaa tiedot. Tällaiselta kevytyrittäjältä on suoraan pyydettävä veronmaksuasioita koskeva todistus, jonka kevytyrittäjä saa esimerkiksi Verohallinnon OmaVero-palvelusta. Todistuksesta tulisi käydä ilmi henkilökohtaisten verojen maksaminen tai verovelkatodistuksen tiedot.

Mikäli taas kevytyrittäjällä kuitenkin on Y-tunnus, tulee yritykseltä hankkia ytj:stä saatavat rekisterimerkinnät (alv-rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri, kaupparekisteriote sekä veronmaksuasioita koskeva selvitys/todistus).

 

Sovelletaanko tilaajavastuulakia rakennusalan pilvipalvelujen tarjoajiin?

Ei. Tilaajan ei tule tarkistaa tilaajavastuulain mukaisia asiakirjoja pilvipalvelujen tarjoajalta, koska sopimus ei perustu vuokrattujen työntekijöiden tai alihankinasopimukseen perustuvan työvoiman käyttöön.

Voit huoletta käyttää työmaalla esimerkiksi sähköistä kulunvalvontaa, projektityöskentelyn työkaluja ja rakennuksien suunnitteluohjelmia ilman, että joudut tekemään tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia.

 

Loppusanat

Tilaajavastuulaki voi vaikuttaa ensivilkaisulla hyvin monimutkaiselta ja lain soveltaminen rakennusalan mutkikkaisiin alihankintaketjuihin voi tuntua haasteelliselta. Loppupeleissä laki on kuitenkin hyvin yksinkertainen ja hyödyllinen- tilaajan tule tarkastaa, että sopimuskumppani hoitaa lakisääteiset asiat yhtä mallikkaasti, kuin oma yritys. Tilaajavastuulain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on ”edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista”. Tilaajavastuulaki edesauttaa myös harmaan talouden torjuntaa rakennusalalla. Jos haluat lisätietoa tilaajavastuulaista sekä muista päätoteuttajan lakisääteisistä velvollisuuksista, lataa meidän ilmainen pikaopas!

 

Nopsa kulunvalvonta järjestelmään on mahdollista saada ajantasaiset Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -raportit sopimuskumppaneista. Tilaajavastuuvelvollisuuden täyttämiseksi yritysten tulee ladata ja tallentaa raportit järjestelmästä.

Kiinnostuitko työmaiden kulunvalvonnasta? Lue lisää!

Liity postituslistalle

Liity postituslistalle

Liity sähköpostilistalle saadaksesi viimeisimmät kirjoitukset

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This